"Current leader" — Słownik kolokacji angielskich

Current leader kolokacja
Popularniejsza odmiana: current leader
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny przywódca
  1. current przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I want to hear about the current political leaders more.