"current leader" — Słownik kolokacji angielskich

current leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny przywódca
  1. current przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I want to hear about the current political leaders more.