"Current President" — Słownik kolokacji angielskich

Current President kolokacja
Popularniejsza odmiana: current president
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny Prezydent
  1. current przymiotnik + president rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is still in 2012 the current President of the group.