"current president" — Słownik kolokacji angielskich

current president kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny prezydent
  1. current przymiotnik + president rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is still in 2012 the current President of the group.