"current Editor" — Słownik kolokacji angielskich

current Editor kolokacja
Popularniejsza odmiana: current editor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Redaktor
  1. current przymiotnik + editor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A new body should be made up of independent figures who are not current editors, he says.

    Podobne kolokacje: