"current editor" — Słownik kolokacji angielskich

current editor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny redaktor
  1. current przymiotnik + editor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A new body should be made up of independent figures who are not current editors, he says.

    Podobne kolokacje: