"current size" — Słownik kolokacji angielskich

current size kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna wielkość
  1. current przymiotnik + size rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the mid-1990s the school expanded to its current size of 1500.

    Podobne kolokacje: