"current head coach" — Słownik kolokacji angielskich

current head coach kolokacja
Popularniejsza odmiana: current coach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny główny trener
  1. current przymiotnik + coach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Below you will find a list with current head coaches.

    Podobne kolokacje: