"current round" — Słownik kolokacji angielskich

current round kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna runda
  1. current przymiotnik + round rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current round of talks on the new tribunal will end next week.

    Podobne kolokacje: