"Current Justice" — Słownik kolokacji angielskich

Current Justice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny Sędzia
  1. current przymiotnik + justice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The average age of the current justices, while having been appointed, is 48.

    Podobne kolokacje: