"current campaign" — Słownik kolokacji angielskich

current campaign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna kampania
  1. current przymiotnik + campaign rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But if not, then what is his current political campaign about?