"successful campaign" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udana kampania
  1. successful przymiotnik + campaign rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The fund's most successful campaign was in 1991, when it raised $5.08 million.

powered by  eTutor logo