"current western terminus" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: current terminus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny zachodni stacja końcowa
  1. current przymiotnik + terminus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1970, the eastern end was cut back to its current terminus.

    Podobne kolokacje: