"current crisis" — Słownik kolokacji angielskich

current crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny kryzys
  1. current przymiotnik + crisis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Something else to find out after the current crisis was over.