KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"current crisis" — Słownik kolokacji angielskich

current crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny kryzys
  1. current przymiotnik + crisis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Something else to find out after the current crisis was over.