"current standard" — Słownik kolokacji angielskich

current standard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący standard
  1. current przymiotnik + standard rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Plants built before 1970 do not have to meet the current standards.