"current term" — Słownik kolokacji angielskich

current term kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używany termin
  1. current przymiotnik + term rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That would put the decision on new action off until after the end of the Mayor's current term.

    Podobne kolokacje: