"current cancer information" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: current information
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne informacje związane z rakiem
  1. current przymiotnik + information rzeczownik
    Luźna kolokacja

    See the body of the main text for current information.