"current proposal" — Słownik kolokacji angielskich

current proposal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna propozycja
  1. current przymiotnik + proposal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But one should not make such claims for the current proposals.