"current activity" — Słownik kolokacji angielskich

current activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna działalność
  1. current przymiotnik + activity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You should consider the impact growth could have on your current activities.