"current student" — Słownik kolokacji angielskich

current student kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny student
  1. current przymiotnik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From over 11,000 current students more than 600 take up places at university each year.

    Podobne kolokacje: