"current Chief" — Słownik kolokacji angielskich

current Chief kolokacja
Popularniejsza odmiana: current chief
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Szef
  1. current przymiotnik + chief rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is traditional for the current chief of staff to read the Christmas story to the ward's young patients.

    Podobne kolokacje: