"Current law" — Słownik kolokacji angielskich

Current law kolokacja
Popularniejsza odmiana: current law
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bieżące prawo
  1. current przymiotnik + law rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Under current law, they will be cut more than 4 percent next year.

    Podobne kolokacje: