"current team" — Słownik kolokacji angielskich

current team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny zespół
  1. current przymiotnik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The big difference this time is that the current team has balance, the players said.

    Podobne kolokacje: