"current director" — Słownik kolokacji angielskich

current director kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny dyrektor
  1. current przymiotnik + director rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "That's why I wanted to know the name of the current medical director."