"current program" — Słownik kolokacji angielskich

current program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program bieżący
  1. current przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such a program would help farmers make a living, as current programs do.