"Current proposal" — Słownik kolokacji angielskich

Current proposal kolokacja
Popularniejsza odmiana: current proposal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna propozycja
  1. current przymiotnik + proposal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But one should not make such claims for the current proposals.