"Current practice" — Słownik kolokacji angielskich

Current practice kolokacja
Popularniejsza odmiana: current practice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bieżąca praktyka
  1. current przymiotnik + practice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He said no one had made an issue of the current practices.