"current estimate" — Słownik kolokacji angielskich

current estimate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualna ocena
  1. current przymiotnik + estimate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current American estimate is up to $35 billion through 2009.