"current market" — Słownik kolokacji angielskich

current market kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny rynek
  1. current przymiotnik + market rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Consider whether they would really buy your product or service, particularly in the context of the current market.