"Current estimate" — Słownik kolokacji angielskich

Current estimate kolokacja
Popularniejsza odmiana: current estimate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Aktualna ocena
  1. current przymiotnik + estimate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current American estimate is up to $35 billion through 2009.