"current Governor" — Słownik kolokacji angielskich

current Governor kolokacja
Popularniejsza odmiana: current governor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Gubernator
  1. current przymiotnik + governor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has served four terms, longer than any other current governor.