"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Then there was no need, for my eyes would not close.
  • He almost passed out, but his eyes would not close.
  • She could do the party thing with her eyes closed.
  • Then her eyes closed as if she could not keep them open a second longer.
  • But she had to keep her eyes closed a lot of the time.
  • Her eyes closed, and for a moment I didn't think she could go on.
  • With my eyes still closed I took a step forward.
  • His eyes closed for a moment, but then he looked at her again.
  • He kept his eyes closed and heard her start to leave.
  • He didn't like having his eyes closed inside the church.
2. eye widens = oko powiększa się eye widens
3. eye narrows = wzrok zawęża się eye narrows
5. eye opens = świeże powietrza oczne eye opens
6. eye stares = spojrzenia oczne eye stares
15. eye falls = oko spada eye falls
16. eye darts = strzałki oczne eye darts
17. eye fills = wystarczające ilości oczne eye fills
20. eye fixes = zagwozdki oczne eye fixes
21. eye twinkles = migotania oczne eye twinkles
22. eye gleams = oko świeci eye gleams
23. eye searches = poszukiwania oczne eye searches
24. eye flickers = migotania oczne eye flickers
25. eye flicks = pstryknięcie oczne eye flicks
26. eye sparkles = oko skrzy się eye sparkles
27. eye glints = błyski oczne eye glints
29. eye scans = oko przegląda eye scans
30. eye glows = oko świeci eye glows
33. eye blinks = mrugnięcia oczne eye blinks
34. eye rests = oko opiera się eye rests
37. eye glares = oślepiające światła oczne eye glares
38. eye snaps = oko kłapie eye snaps
39. eye wanders = spacery oczne eye wanders
40. eye pops = oko przebija eye pops
41. eye glazes = polewy oczne eye glazes
42. eye sweeps = oko zamiata eye sweeps
43. eye lights = światła oczne eye lights
44. eye shuts = oko zamyka eye shuts
47. eye drifts = dryfy oczne eye drifts
48. eye gazes = oko wpatruje się eye gazes
50. eye slides = zjeżdżalnie oczne eye slides
51. eye dances = tańce oczne eye dances
52. eye strays = trzaski atmosferyczne oczne eye strays
53. eye seems = oko wydaje się eye seems
55. eye flies = oko leci eye flies
56. eye travels = oko porusza się eye travels
58. eye turns = wzrok przechodzi eye turns
60. eye moves = oko rusza się eye moves
61. eye drops = krople do oczu eye drops
62. eye reflects = wzrok odzwierciedla eye reflects
63. eye seeks = oko szuka eye seeks
64. eye holds = oko trzyma eye holds
65. eye appears = oko pojawia się eye appears
66. eye goes = oko idzie eye goes
67. eye begins = oko zaczyna się eye begins
68. eye shows = oko pokazuje eye shows
69. eye returns = powroty oczne eye returns
70. eye starts = oko zaczyna się eye starts
71. eye flares = błyski oczne eye flares
72. eye tells = oko mówi eye tells
73. eye keeps = oko trzyma eye keeps
74. eye loses = oko przegrywa eye loses
75. eye smiles = oko uśmiecha się eye smiles
78. eye takes = oko bierze eye takes
79. eye comes = oko przychodzi eye comes
80. eye gives = wzrok sprawia eye gives
81. eye feels = oko czuje eye feels
82. eye leaves = liście oczne eye leaves
83. eye makes = oko robi eye makes
84. eye finds = oko znajduje eye finds
86. eye tries = oko próbuje eye tries
87. eye gets = oko dostaje eye gets
88. eye darkens = oko pochmurnieje eye darkens
89. eye brims = brzegi oczne eye brims
90. eye says = oko mówi eye says
91. eye becomes = oko staje się eye becomes
92. eye bores = oko nudzi eye bores
94. eye lingers = wzrok pozostaje eye lingers
95. eye regards = oko dotyczy eye regards
96. eye roves = oko włóczy się eye roves
97. eye roams = oko przemierza eye roams
98. eye changes = zmiany oczne eye changes
100. eye remains = wzrok pozostaje eye remains
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.