"eye searching" — Słownik kolokacji angielskich

eye searching kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye searches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeszukiwanie oczne
  1. eye rzeczownik + search czasownik
    Silna kolokacja

    You turn to him, but your eyes search for me.

    Podobne kolokacje: