"eye searches" — Słownik kolokacji angielskich

eye searches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania oczne
  1. eye rzeczownik + search czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    You turn to him, but your eyes search for me.

    Podobne kolokacje: