"Eye fills" — Słownik kolokacji angielskich

Eye fills kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye fills
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wystarczające ilości oczne
  1. eye rzeczownik + fill czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked at the dead face, and her eyes filled.

    Podobne kolokacje: