"eye appears" — Słownik kolokacji angielskich

eye appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko pojawia się
  1. eye rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    His eyes appeared to go out of focus, then they turned in Tom's direction.

    Podobne kolokacje: