"Eye shines" — Słownik kolokacji angielskich

Eye shines kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye shines
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko świeci
  1. eye rzeczownik + shine czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He saw her eyes shine before taking on a serious look.

    Podobne kolokacje: