"eye goes" — Słownik kolokacji angielskich

eye goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko idzie
  1. eye rzeczownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The eyes went back to the boy and turned red again.

    Podobne kolokacje: