"eye peers" — Słownik kolokacji angielskich

eye peers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): równi oczni
  1. eye rzeczownik + peer czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    From across the river the red eyes were still peering.

    Podobne kolokacje: