"eye turning" — Słownik kolokacji angielskich

eye turning kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye turns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tokarstwo oczne
  1. eye rzeczownik + turn czasownik
    Luźna kolokacja

    The eyes went back to the boy and turned red again.

    Podobne kolokacje: