"Eye goes" — Słownik kolokacji angielskich

Eye goes kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko idzie
  1. eye rzeczownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The eyes went back to the boy and turned red again.

    Podobne kolokacje: