"eye blazes" — Słownik kolokacji angielskich

eye blazes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko płonie
  1. eye rzeczownik + blaze czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could feel my eyes blaze as Father's do sometimes.

    Podobne kolokacje: