"eye studies" — Słownik kolokacji angielskich

eye studies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauki oczne
  1. eye rzeczownik + study czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was as if the eyes of the dead were studying him.

    Podobne kolokacje: