"eye looks" — Słownik kolokacji angielskich

eye looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko wygląda
  1. eye rzeczownik + look czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But to me he said nothing of the matter, for then, as always, his eyes looked over my head.

    Podobne kolokacje: