"Eye watches" — Słownik kolokacji angielskich

Eye watches kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye watches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko patrzy
  1. eye rzeczownik + watch czasownik
    Luźna kolokacja

    Eyes will watch and see that only one person comes.

    Podobne kolokacje: