"Eye narrows" — Słownik kolokacji angielskich

Eye narrows kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye narrows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wzrok zawęża się
  1. eye rzeczownik + narrow czasownik
    Luźna kolokacja

    Her eyes narrowed as she took in the big red mark around its middle.

    Podobne kolokacje: