"eye turns" — Słownik kolokacji angielskich

eye turns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok przechodzi
  1. eye rzeczownik + turn czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The eyes went back to the boy and turned red again.

    Podobne kolokacje:

podobne do "eye turns" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eye turns" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
turn a blind eye to something = przymykać na coś oko (udawać, że się czegoś nie widzi lub że się o czymś nie wie)