"eye watches" — Słownik kolokacji angielskich

eye watches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko patrzy
  1. eye rzeczownik + watch czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Eyes will watch and see that only one person comes.

    Podobne kolokacje: