"eye locks" — Słownik kolokacji angielskich

eye locks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamki oczne
  1. eye rzeczownik + lock czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For a moment their eyes locked but then someone got in the way.

    Podobne kolokacje: