"Eye glows" — Słownik kolokacji angielskich

Eye glows kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye glows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko świeci
  1. eye rzeczownik + glow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked up at her and his dark eyes glowed.

    Podobne kolokacje: